OM TE LEEF WAAR DIT MOOI IS, IS NOODSAAK! Dit wat noodsaaklik is by die huis, kan ook mooi wees. Om ‘n mooi ruimte tuis in te rig is ook noodsaaklik vir party van ons om tuis te kan voel. Die uitdaging is om grootliks te skep net met wat jy het, sonder om te koop.

Beautiful living is a necessity! That what is necessary at home, can also be beautiful. To create a beautiful space at home, is also a necessity to feel at home for some of us. The challenge is to create a space mainly with what you have at hand, without buying new stuff.